Home    /    Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Machines Kennes Gilze bv. De inhoud ervan is eigendom van Machines Kennes Gilze bv en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Machines Kennes Gilze bv.

Machines Kennes Gilze bv zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

Machines Kennes Gilze bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Machines Kennes Gilze bv aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Machines Kennes Gilze bv geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Machines Kennes Gilze bv verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Machines Kennes Gilze bv toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Machines Kennes Gilze bv vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Machines Kennes Gilze bv ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Machines Kennes Gilze bv behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.